Make your own free website on Tripod.com
Adviezen (zijn in pdf formaat)  
 
 

 

 

 

DELFT - De Bomenwijkers willen niet weg uit hun wijk. Ruim 70% wil in de buurt blijven wonen. Iets meer dan 20% heeft geen voorkeur en 8% wil liever weg uit de Bomenwijk.

Dat blijkt uit een enquete die door 70% van de huidige bewoners is ingevuld. Het onderzoek is in opdracht van Vestia Delft en de gemeente gedaan met advies van de bewonerswerkgroep. Veel bewoners vinden de woningen slecht qua geluidsisolatie. Over huurprijs en het aantal kamers is het oordeel overwegend positief. De meeste bewoners die negatief oordelen over aspecten van de huizen hebben aangegeven toch te willen blijven. Veel bewoners waarderen de sfeer in de wijk positief. Mensen die daar negatief over denken, willen wel vaker weg uit de Bomenwijk.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

Delft - Het blijft rommelen in de Bomenbuurt, waar wooncorporatie Vestia een groot aantal goedkope huurwoningen wil slopen, om er minder huizen voor terug te bouwen in een duurdere prijsklasse. De buurtbewoners lopen te hoop tegen de plannen en willen graag bij elkaar blijven wonen. Nu heeft ook de SP de barricaden beklommen. De jongeren organisatie van de SP heeft door de hele wijk protestborden geplaatst. De partij maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van goedkope huurwoningen uit Delft en wil dat er pas op de plaats wordt gemaakt. Het mag niet zo zijn, vindt de SP, dat Delftenaren gedwongen worden om naar elders te verhuizen omdat de huren voor hen onbetaalbaar zijn.

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

Delft – De PvdA-fractie wil opheldering van het college over de gevolgen van de herstructurering door woningcorporatie Vestia in de Bomenwijk. De partij constateert in schriftelijke vragen dat er onder bewoners onrust is ontstaan over het percentage sociale woningen dat zou worden teruggebouwd.

Volgens de PvdA wordt in de plannen gesproken over het terugbouwen van veertig procent sociale woningen, terwijl dit percentage volgens de bewoners nu negentig procent is. ‘Bovendien worden van de in totaal 635 woningen, er 420 teruggebouwd’. De PvdA is zeer bezorgd over dit soort getallen, omdat mensen met een klein inkomen hierdoor in gedrang kunnen komen.’ “Zo spraken wij een bewoonster met een inkomen van 786 euro die nu 259 euro betaalt voor haar woning. Zij is bang dat zij als gevolg van de herstructureringsplannen niet meer naar de wijk kan terugkeren, omdat de woningen te duur worden en huursubsidie niet toereikend is om de hoge huur te compenseren,” aldus fractieleider Femke Stolker.

 Zij en haar fractiegenoten willen om die reden van het college weten of men kan aangeven of de door hen genoemde percentages kloppen. Voorts willen de raadsleden van B en W weten hoeveel procent van de huidige bewoners in de Bomenwijk huursubsidie ontvangt en welk percentage daarbinnen een inkomen heeft rond bijstandsniveau. De PvdA wil ook antwoord op de vraag hoeveel procent van de huidige bewoners willen terugkeren naar de wijk nadat de herstructurering heeft plaatsgevonden. Stolker en Koning vragen voorts of de woningcorporatie van plan is om een gedeelte van de huidige goedkope voorraad in de Bomenwijk te sparen.

Tenslotte wil de PvdA dat de leden van de commissie duurzaamheid een samenvatting van de resultaten van zowel de enquete die uitgevoerd is door Steunpunt Wonen als een samenvatting van het renovatie onderzoek van Vestia ontvangen.

Klik hier als u de de letterlijke tekst van de PvdA vragen wilt openen en/of printen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reactie op Bomenwijkartikel in Weekend Krant 18 februari)

Weinig verzet tegen de plannen om de Bomenwijk op de schop te gooien? Ik ben aanwezig geweest bij een straatgesprek. De reacties waren soms zeer fel, maar een ding was duidelijk: men was er juist voorstander van renovatie! De vraag rijst dus: wat is het draagvlak van de Bewonerswerkgroep?

Dat is er niet. De Bomenwijker ziet de plannen alleen maar slechter worden. Gedeeltelijke sloop is ineens totale sloop geworden. Gemeente en Vestia vormen een kartel en zetten alles op alles om de Bomenwijk plat te krijgen. De gemeente heeft aan sloop financieel voordeel en Vestia ook…Persoonlijk vind ik het verbijsterend dat alle politieke fracties zich zo weinig inspannen om een duidelijk beleid te ontwikkelen voor dit soort plannen. Het is aan de politiek om voor de bewoners op te komen en harde eisen te stellen over herhuisvesting bijvoorbeeld. Tot nu toe gingen plannen voor de Wippolder, Heilige Land, Indische buurt, Poptahof, Spoorzone en nu de Bomenwijk als gesneden koek door de gemeenteraad heen. Niet het lot van de bewoners telde maar economisch gewin.

En dat weten heel veel Bomenwijkers.

Mevrouw J.M.T. van der Linden – Delft

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegt de directeur van de woningbouwcorporatie tegen ons: “Ik moet 3 koopwoningen bouwen om 1 sociale huurwoning te kunnen bekostigen.” “Oh,” repliceert Fred B.van de bewonerswerkgroep, “waarom sloopt u er dan zoveel…?”

Hij wil onze goedkope huurwoningen weg hebben. “U sloopt niet alleen steen, u sloopt ook menselijke verhoudingen, we raken onze buurtjes kwijt,” zeg ik. Hij kijkt onaangedaan. In zaken is emotie geen argument.

Een paar straten verderop ligt een lelijk veld braak. Het ligt er al 2 jaar. Op een hoek van het grasveld is een groot bord opgericht met een artist impression van de nieuwe bebouwing: De Smaragd. Luxe appartementen. Nu in de verkoop! Waar zijn de mensen gebleven die hier in goedkope duplexwoningen zaten?

Crooswijk Rotterdam is goedgekeurd door de gemeenteraad. Daar wordt de armoede weg gesloopt, bijna 2000 goedkope huurwoningen weg. Bij ons in Delft is het nog niet zover. Wij van de Bomenwijk leveren nog strijd.

Ik ben er vreselijk verkouden van geworden. Otto Lopes Cardozo stond onverwachts aan de deur. Hoe kon ik weten dat hij zo breedsprakig was? “We moeten iets doen!” begon hij. Terwijl hij sprak over actie en saamhorigheid van de wijk en maar niet ophield met praten voelde ik de winterse kou in mijn botten kruipen. Hij had een hele dikke jas aan, maar ik stond in mijn overhemd. En hij stond niet alleen. Mijn buurvrouw was naar buiten gekomen, en mijn andere buurvrouw stond er ook. Zomaar naar binnen gaan was niet mogelijk zonder hen voor het hoofd te stoten. Bovendien was ik lid van de bewonerswerkgroep. Dat schept verplichtingen.

“We laten ons niet wegjagen buurman,” zei Maaike, “we blijven hier zitten tot ze onze huisjes slopen.”

Maaike had een groot stuk papier in haar handen met koeienletters. “Dat moet jij aan je deur hangen, buurman, want we pikken het niet.” Ik las de strijdkreten: Eerst de euro en nu de Bomenwijk plat. NEE, NOOIT! Mensen denk na. Economie slecht, huursubsidie kalft af. Nee, Nee, en nog eens nee!

 “We gaan handtekeningen verzamelen!” riep ze. “Ja,” zei Otto, “goed plan, want als 70% van de bewoners tegen is gaat het hele feest niet door.”

“Waar moeten we heen?” riep mijn andere buurvrouw, “Al die andere goedkope wijken worden immers ook gesloopt? Ik kan van mijn inkomen van 700 euro toch niet de helft aan huur gaan betalen?”

Op de plek van mijn duplexhuisje is een eengezinswoning gepland, 3 woonlagen, met inpandige garage, of wij maar even willen opdonderen, want de corporatie is projectontwikkelaar geworden, en mijn goedkope huisje staat op een top locatie. Aan de voorkant ligt het centrum van de stad op loopafstand, en achter me strekt zich een landschapspark uit tot aan Zoetermeer. “We moeten aan de toekomst denken,” roept de directeur van de corporatie, “nu slopen is investeren in de toekomst.” Ja, maar het is niet mijn toekomst. Hij wil glimlachend yuppen verwelkomen, die in hun dikke SUV’s de inpandige garage komen inspecteren.

Nu ben ik ziek, ik stond te lang in mijn overhemd in de koude buitenlucht voor de goede zaak, en Otto was nog lang niet uitgesproken. Er hing een revolutie in de lucht. De buurvrouwen gingen de barricaden op. Onder die omstandigheden is niet verstandig over je gezondheid te beginnen. Daden werden van mij verwacht. En wel meteen.

“We gaan de hele wijk mobiliseren,” riep Otto, “ik wil mezelf geen mister Bomenwijk noemen, maar ik ga ervoor, ik zet me er honderd procent, wat zeg ik, duizend procent voor in. Ik heb nu al reacties van mensen die zich grote zorgen maken over hun bejaarde ouders. Als je iemand van 80 gedwongen gaat verhuizen wordt dat zijn dood.” En anders de mijne wel, dacht ik bibberend van de kou. “Ik open een actie telefoon,” riep Otto, “we gaan niet lijdzaam wachten tot de sloophamer valt.”

“We moeten contact leggen met de politiek,” zei ik zwakjes. Otto wachtte tot ik was uitgesproken. “Want samen,” zei hij, “moeten we het tegen kunnen houden, we gaan ervoor vechten, en als ik de geluiden uit de wijk beluister, staat iedereen als 1 man achter me. Alleen kan ik het niet, jij kan het ook niet alleen, en de buurvrouw ook niet. Maar als we het samen met elkaar eens zijn, ja dan kunnen we iets.”

Mijn benedenbuurvrouw knikte instemmend, ze heeft een chronische ziekte: “Vanaf nu,” riep ze strijdlustig, “is het slapen, maar als ik wakker ben, is het alleen nog Bomenwijk, en ik ben een taaie.” “Goed zo,” riep Otto, “ik hoop dat ik meer mensen zo strijdlustig krijg als jij.”

Hoestend en snotterend schrijf ik daarom dit revolutie manifest. Aux armes, citoyens! Ontwaakt! Verworpenen der aarde. Formez vos bataillons!

Fred Koning

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners van de Bomenwijk hebben gisteren op emotionele wijze ruim 300 handtekeningen aangeboden aan PvdA-fractievoorzitter Femke Stolker. Op deze manier willen ze hun protest kracht bijzetten tegen de voorgenomen sloop van de na-oorlogse woningen in deze wijk.

 

Bewoonster Nelly Voogt kon haar tranen maar met moeite bedwingen: “ Ik  dacht   in deze woning 85 jaar te worden! Het huis is niet groot maar voor mij  is het   hier net Center Parcs. Ik voel me rijk met mijn tuin en heb een enorm mooi  uitzicht. Vorige week keek ik naar de sneeuwklokjes buiten en toen overviel het me zo. Ik vecht maar kom me zelf tegen. ”  Nel ‘Bomenwijk’, zoals ze ook wel wordt genoemd, woont in een duplexwoning aan de Goudenregenlaan. Officieel is de woning onbewoonbaar verklaard.  Als het plan van woningcorporatie Vestia doorgaat, zal haar huisje als een van de eerste vervangen worden door nieuwbouw. Bewoners als Nelly Voogt zijn bang dat in de nieuwe opzet veel goedkope woningen verdwijnen, waardoor het voor een  deel van de wijkbewoners niet meer mogelijk is om in hun  oude vertrouwde wijk te blijven.

 In hun petitie pleiten de bewoners voor grootscheepse renovatie van de wijk, maar met behoud van de huidige woningen. PvdA-fractievoorzitter Stolker heeft onlangs vragen gesteld over de voorgenomen sloop van de wijk, maar heeft daar nog geen antwoorden op ontvangen. Stolker zal de handtekeningen donderdagmiddag meenemen tijdens haar werkbezoek aan de wijk met tweede kamerlid Staf Depla.  Stolker: “ De PvdA is vóór menging in de wijken, maar elke  situatie moet wel op wijkniveau worden beoordeeld. De bewoners van de Bomenwijk zorgen  voor een goed leefklimaat. Bovendien moet duidelijk zijn wat zij voor hun woningen terugkrijgen. De onduidelijkheid over de herstructurering zorgt ervoor dat mensen tegen het plafon aanzitten.” Vestia is telefonisch slecht bereikbaar, vindt bewoner Otto Lopez Cordozo. Stolker: “ Wat mij vooral stoort is dat er nog steeds geen goed sociaal plan is.” Ook heeft de gemeenteraad de definitieve plannen nog steeds niet onder ogen kunnen zien. In de komende tijd wil Stolker haar invloed aanwenden om het percentage sociale woningbouw in de wijk, dat nu op veertig procent ligt, te verhogen. Voogt: “ Wat de uitkomst ook is, wij zijn gehoord door Femke en dat is al enorm belangrijk.”

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELFT – Een aantal bewoners van de Bomenwijk zijn niet gerust op de herstructereringsplannen voor de wijk. Bijna de helft van de huurhuizen moet plaats maken voor koopwoningen en duurdere huurwoningen. Daarmee wil Vestia een nieuwe wijk creeëren waar het straks voor iedereen prettig wonen is. De bewoners vrezen dat ze niet meer terug kunnen of een woning krijgen aangeboden die niet te betalen is. Met handtekeningenacties proberen ze Vestia op andere gedachten te brengen. Ook is de hulp van de Delftse politiek ingeroepen.

Afgelopen dinsdag hebben Otto Lopez Cardozo, Fred Koning en Nel Voogt ruim 300 handtekeningen aangeboden aan fractievoorzitter Femke Stolker van de PvdA. De handtekeningen zijn door hen verzameld met medewerking van de Bomenwijkers Hélène du Clou, J.P. Augustin, Rie van der Veer, de heer Elfferich, Henk Kruid en John Mulder.

Ze zijn bezorgd dat de wijk straks een heel ander aanzien krijgt. “Ik kan mij die bezorgdheid wel voorstellen”, laat Femke Stolker weten. “De mensen weten niet waar ze aan toe zijn. “Nel Voogt woont sinds drie jaar in een zogenaamde duplexwoning. Trappenlopen in haar vorige woning ging niet meer en daarom kwam ze in een benedenwoning terecht. “Dit is voor mij net Centerparcs, lekker met een tuintje er bij. Ik voel mij hier rijk en dat wil ik niet kwijt. Pas nog stonden de sneeuwklokjes in mijn tuin, dat is toch prachtig.”

Fred Koning: “Het gaat allemaal om geld. De Bomenwijk is een dure locatie. Dicht bij de stad en dicht bij de Delftse Hout. Ik begrijp Vestia wel, want in plaats van deze huizen kun je mooie koopwoningen bouwen. Dat levert geld op.”

Directeur Gert den Ouden van Vestia Delft laat in een reactie weten dat de bouw van koopwoningen in de wijk noodzaak is. “Wat we daarmee verdienen, stoppen we in de sociale woningbouw”, zegt hij. “We hoeven er geen winst op te maken.” De plannen om de verhouding tussen huur en koopwoningen in Delft rond de 40/60 procent te laten zijn, komt overeen met het beleid van de gemeente Delft om meer midden – en hogere inkomens naar Delft te trekken. Stolker: “Op zich steunen wij dat beleid, maar misschien moeten we eens kijken of we dat wel voor elke wijk geldt. In de Poptahof kan het bijvoorbeeld wel omdat veel mensen niet terug wilden naar de wijk. Deze mensen wille blijven.”

Otto Lopez Cardozo: “Dit beleid is een trend in Nederland en met name in de grote steden. Misschien moeten wij maar de eerste wijk zijn, waar dit beleid niet wordt doorgevoerd. Maar we moeten als Bomenwijkers wel de eenheid bewaren. We moeten het samen doen.” Nel Voogt: “De woningbouwvereniging verdient niks aan ons en de gemeente ook niet. Dus zeggen ze: wegwezen.” Femke Stolker: “Wij hebben inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W over de plannen met de Bomenwijk. Tot op heden hebben we nog geen duidelijke informatie gekregen. Er is veel onduidelijkheid. En daardoor vliegen de mensen tegen het plafond. Nel Voogt zegt het treffender:  “Je wordt er gek van.” 

Den Ouden laat weten dat de herstructurering van de Bomenwijk zeer gefaseerd zal verlopen. “Je spreekt van 75 woningen per jaar. We willen in 2016 een wijk gecreeërd hebben met een goede mix waar het voor iedereen prettig wonen is. De Bomenwijk heeft nu bijvoorbeeld weinig koopwoningen, geen ouderenwoningen en geen woningen voor mensen die iets ruimer willen wonen. Het is overigens geenszins de bedoeling om mensen weg te pesten, maar een 100 procent terugkeergarantie kan ik niet geven. Uiteindelijk blijft 55 procent van de woningen bestemd voor lage inkomens. 45 procent wordt koopwoningen of duurdere huurwoningen.” De bewoners hebben deze week een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de herstructering van de wijk. In mei verwacht Vestia een informatiemarkt te organiseren voor de bewoners. 

 

Otto Lopez Cardozo en Nel Voogt overhandigden dinsdag de handtekeningen van ruim 300 bezorgde Bomenwijkers aan Femke Stolker (links) van de PvdA. De Bomenwijkers zijn een actie gestart omdat ze de plannen voor herstructering van de wijk niet zien zitten.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELFT - De opzet van de Bomenwijk wordt extra waterrijk. Het college kiest voor een variant met een waterkoppeling en waterberging langs de Tweemolentjeskade met of zonder zogenoemde 'geluidswalwoningen' aan de Wilgenlaan. Volgens de eerste mogelijkheid komen er totaal circa 488 woningen, op grond van de tweede mogelijkheid zouden er zo'n 416 woningen terugkomen.

Momenteel heeft de Bomenwijk 635 woningen. Hoewel er vanuit de wijk hardnekkig wordt gepro testeerd is de gemeente het eens met woningcorporatie Vestia dat er niet valt te ontkomen aan een volledige herstructurering van de wijk. Als belangrijkste argument geeft het college aan 'de matige' bouwkundige staat van de woningen en het feit dat de zeer kleine woningen niet meer van deze tijd zijn'. Volgens B en W is renovatie voor de portieketage- en duplex woningen geen optie.

Het zichtbaar maken van de verschillende waterpeilen, polder en boezem, geeft volgens de opstelIers van een gemeentelijke nota een extra ruimtelijke belevingswaarde aan de Tweemolentjeskade. Daardoor zou deze weg stedelijke betekenis krijgen als 'oprijlaan' naar de Delftse Hout. Dat deze optie de sloop betekent van

28 eengezinswoningen is volgens de gemeente 'zonder meer een gevoelig punt'. Signalen van bewoners dienen serieus gepomen te worden en hebben volgens de gemeente terecht geleid tot onderzoek. Inzetten op de geluidswalwoningen, zoals in twee varianten genoemd, komt tegemoet aan de problemen van het 'te ver' te-

ruglopen van het aantal woningen in de sociale sector. 'Het is een uitdagend idee om op deze wijze de Bomenwijk af te schermen van het geluid van de A 13 en bovendien woningen te realiseren', staat in de nota. Er is een tweetal varianten, waarbij de noodzaak van een duiker van 250 tot 300 meter lengte is opgenomen, kritisch wordt beoordeeld. De duiker helemaal weglaten is geen optie, omdat de twee watergangen' (Wilgenlaan/Elzenlaan) dan 'dood' water zouden worden.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mede-Bomenwijkers,

Zoals u in deze krant heeft kunnen lezen, zijn er vorige week ruim 300 handtekeningen aangeboden aan Femke Stolker, fractievoorzitter van de PvdA in Delft. Met deze handtekeningen heeft u aangegeven hoezeer u op onze wijk bent gesteld en dat u er na de nodige reparaties of renovatie graag wilt blijven wonen. Het vertrouwen dat u met uw handtekening gegeven hebt zullen wij niet beschamen. Wij beloven u maximale inzet voor uw mening. U hoort regelmatig van ons, uw ideeen zijn altijd welkom en wij zorgen voor goede en blijvende bereikbaarheid:

1. Voor afspraken of sms-berichten: actietelefoon 06 25150081

2. Voor info en meningen: website http://home.versatel.nl/bomenwijk (geen sofinummer vereist...) of email naar bomenwijk@zonnet.nl

3. Aanspreken in een laan of op straat. Otto Lopes Cardozo

Terug naar boven

Terugblik op het werk van de Bewonerswerkgroep

Door Jos van Leur

De bewonerswerkgroep heeft de vijf straatgesprekken achter de rug. De bomenwijkers zijn een beetje van de schrik bekomen, maar er zit erg veel ongenoegen in de wijk over de plannen van Vestia.

Het is in die gesprekken duidelijk geworden dat de mensen heel erg betrokken zijn bij wat Vestia wil. Vooral als mogelijke sloop is bedoeld.

De sfeer in de wijk kan als volgt worden gekarakteriseerd. De bewoners ervaren de Bomenwijk als gezellig en rustig. Tussen de bewoners bestaan veel sociale contacten. De mensen voelen zich in de wijk niet onveilig, ook 's avonds niet.

En zij zijn vooral te spreken over de ligging van de mooie modelwijk: dicht bij het centrum en de Delftse Hout.

De woningkwaliteit is volgens een aantal aanwezigen niet hoog. Met name de flatwoningen zijn klein en versleten. Sommigen denken dat sloop misschien onontkoombaar is. Anderen waren het daar in het geheel niet mee eens, en pleitten juist voor een grondige aanpak. Temeer omdat veel mensen in de loop van de tijd zelf verbeteringen hebben aangebracht en aanpassingen gepleegd. Het merendeel van de bewoners is van mening dat ze in een goede woning zitten en ze hebben geen behoefte om naar een andere te moeten verhuizen. De eengezinswoningen vooral worden van zo'n grote kwaliteit gevonden dat sloop voor hen niet nodig is. Integendeel.

Door de plannen verrast

Bewoners kregen in december vorig jaar een plan gepresenteerd, zonder dat aan hen gevraagd is wat zij willen. Het gebrek aan informatie over de rechten en plichten van de bewoners wordt Vestia kwalijk genomen.

Er bestaat grote onduidelijkheid over hoe het moet met de bewoners die na een mogelijke sloop terug willen keren in de wijk. Na eventuele sloop van woningen blijven er maar 426 over. Er staan er nu ruim 600. Er zijn wel wat huurders die weg willen en de mogelijke chaos ontvluchten, maar het gros blijft hopen op renovatie en wil geen afbraak.

De bewonerswerkgroep heeft er bij Vestia op aangedrongen om te onderzoeken of renovatie niet een veel betere zaak zou zijn. Dat onderzoek zou afgerond zijn met de conclusie dat renovatie te duur is. Maar dat staat nog te bezien. Een van de bewoners heeft zijn portiekwoning zo mooi opgeknapt dat gemeenteraadleden zeiden dat het een paradijsje is. Het hele opknappen kostte die bewoner 10.000 euro.

Renoveren zou wel een huurverhoging ten gevolge hebben, terwijl bij renovatie de bewoner twee keer moet verhuizen. Eerst naar een wisselwoning, en na de renovatie terug.

Zorgen

Bewoners maken zich zorgen over de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen, de hoogte van de huur, de bijkomende lasten en de onzekerheid van toekomstige huursubsidie.

Het merendeel van de bewoners kiest voor renovatie omdat ze tevreden zijn met hun huis.

Supermarkt en water

De gesprekken met Vestia hebben er toe geleid dat de supermarkt niet ten koste gaat van een aantal woningen in de goudenregenlaan, maar zal worden gebouwd op de plaats van het wijkgebouw witte huis, met erboven een aantal seniorenwoningen en parkeerruimte.

De eis van het Hoogheemraadschap dat bij de aanpak van de wijk 3100 m2 oppervlaktewater moet worden aangelegd, heeft geleid tot 4 verschillende varianten, waarbij door de bewonerswerkgroep afgewezen wordt dat er 26 huizen aan de Tweemolentjeskade zouden moeten worden afgebroken.

Een andere variant: een breder water aan de Wilgenlaan, wordt eveneens niet aanvaard. Om over het bouwen van 80 woningen tegen de geluidswal aan die Wilgen laan maar niet te spreken.

Contact met de gemeenteraad

De bewonerswerkgroep heeft in maart en mei gesprekken gevoerd met leden van de verschillende fracties in de gemeenteraad en heeft verschillende raadsleden ook in de wijk rondgeleid. Ze hebben ingesproken in de zitting van de Commissie Duurzaamheid en hebben daar veel begrip ondervonden van de raadsleden. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een beslissing nemen, en het is goed dat zij zich terdege oriënteert.

Het sociale en het beheerplan

De bewonerswerkgroep heeft zich af en toe gesplitst in deelwerkgroepen die nu gesprekken voeren over de waterkwestie, een sociaal plan waarin wordt vastgelegd wat de rechten van de bewoners zijn als er tot sloop en nieuwbouw zou worden overgegaan, en ook over een leefbaarheidplan, waarin wordt vastgelegd wat er gebeurt tijdens de renovatie en/of reconstructie: hoe zit het met de veiligheid tijdens het bouwen, de onrust en de kwaliteit van de andere straten als er ergens wordt gewerkt. Hoe is het toezicht geregeld.

De werkgroep is bezig te onderzoeken of er niet een bewonerscommissie met een bestuur moet komen, om sterker te staan in de onderhandelingen. Elke maand komt de hele werkgroep bijeen en daartussen de deelgroepen. De algemene vergaderingen zijn openbaar (wijkgebouwtje Lindelaan) en de verslagen worden sinds juni gepubliceerd

op de website http://home.versatel.nl/bomenwijk

het email adres van de bewonerswerkgroep is bomenwijk@zonnet.nl

Dreigende woningnood?

Landelijk gezien is het helemaal niet zo duidelijk dat de bomenwijk een dergelijke zware ingreep moet doorstaan. In de dagbladen kunnen we lezen dat de sloop van huizen voor lagere inkomens ten gevolge heeft dat er voor die categorie mensen een grote woningnood gaat ontstaan. In de Tweede Kamer worden vragen gesteld aan minister Dekkers of zij vindt dat de woningcorporaties wel op de goede weg zijn om zoveel huizen te slopen en er duurdere koopwoningen voor in de plaats te zetten.

Het doel van een woningcorporatie is het bouwen van betaalbare huurwoningen, En wat blijkt: de corporaties bouwen dure koophuizen. Zes corporaties in Nederland bouwden 139 woningen ter waarde van minimaal) 200.000 euro in 2003, en bouwden samen maar 1 betaalbare huurwoning. Het resultaat is duidelijk woningnood.

De corporaties verwaarlozen hun plicht en gaan op de winsttoer. Professor Thompson van de TU waarschuwt ervoor dat je ook niet moet rekenen op dezelfde huursubsidie, die gaat op de schop.

Gemeentebesturen hebben geen greep meer op de corporaties en die schijnen nu 26 miljard euro op te potten. Voor de bewonerswerkgroep reden om niet zomaar in te gaan op de plannen van Vestia. Zij hoopt ook dat de gemeenteraad zich hier terdege op bezint.

De bewonerswerkgroep voelt zich gesteund door de straatgesprekken en hoopt op verdere contacten in juni. Vestia is dan van plan een bewonersmarkt te houden. U hoort er nog meer over. De werkgroep zal er zijn.

Terug naar boven