Make your own free website on Tripod.com
 

Wist u dat...?

 

 

 

- de A13 per etmaal 150 000 voertuigen verwerkt?

- er tot 600 meter van de snelweg A13 gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit? (Gemeente Delft, Besluit luchtkwaliteit 2004).

- binnen 300 meter van een snelweg niet verstandig is om te bouwen?(Bert Brunekreef, Universiteit Utrecht)

- de verhouding sociale woningbouw/vrije sector nu 90/10 is in de Delftse Bomenwijk?

- na sloop en herstructurering de verhouding sociaal/vrije sector 40/60 wordt. Er bovendien 208 woningen minder terugkomen dan er nu staan: 426 woningen ipv 634? Er komen dus maar plusminus 160 sociale huurwoningen terug.

- de wachttijd voor een huurwoning gemiddeld 3 jaar is?

- voor elke huurwoning 92 gegadigden zijn? (bron Aedes, koepel van woningbouwcorporaties)


- Er in Delft 25.803 sociale huurwoningen en woonruimten zijn? (= 54% van de reguliere totale Delftse voorraad).
(bron: statistisch jaarboek gemeente Delft 2004).


- Er in de sociale huursector van Delft jaarlijks zo'n 2.000 mensen verhuizen naar een andere woning?(=7.7 %)
(bron: jaarrapportage woonruimteverdeling Haaglanden 2004)


- bij sloop en renovatie 70% van de huurders van een woonblok er mee in moet stemmen, anders gaat het feest niet door? (bron wet)

- "Slopen werkt armoede weg" (kopje in NRC Handelsblad)

- dat 10 Drentse woningcorporaties woningen wilden gaan bouwen in Hongarije?

- dat er een parlementair onderzoek komt naar het reilen en zeilen van woningcorporaties door CDA en PvdA?

- dat de helft van de 6 miljoen woningen in Nederland uit huurwoningen bestaat? Van die 3 miljoen is de meerderheid sociale woningbouw, 150 000 woningen zijn vrije sector. (bron minister Dekker)

- sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties (10 jaar geleden) niemand meer greep op de corporaties heeft. De rijksoverheid niet, de Tweede Kamer niet, de gemeenten niet, en de huurders niet? (bron Tweede Kamerlid Depla van de PvdA)

- dat er een record aantal woningen te koop staat in Nederland? Per december 2004 was dat aantal 129.000.