Make your own free website on Tripod.com
 

Vergaderschema Bewonerswerkgroep

 

 

 

-2007-

2 juli 2007 Bezoek Modelwoning, Afsprakenlijst, Bespreken opmerkingen over ontwikkelingsovereenkomst, Planning deelplan1, Informatiekrant

18 juni 2007 Afsprakenlijst, Terugblik overleg ontwikkelingsovereenkomst op23 mei, Activiteitenschema bouwplannen deelplan 1, Informatiekrant, Website, Nieuws voor wijkkrant

23 mei 2007 Ontwikkelingsovereenkomst

7 mei 2007 Informatieavond eengezinswoningen, Beheerplan, De website, Overige punten

5 maart 2007 Overleg met Vestia en gemeente, Uitgangspunten inzet Bewonerswerkgroep

12 februari 2007 Externe deskundige kwaliteitsteam, Architecten nieuwbouw en renovatie, Uitgangspunten bouwplannen

29 januari 2007 Besluitvorming deelplan 1, Activiteiten komende periode:Kwaliteitsteam, Keuze architecten, Opdracht architecten, Deelplan 2, Beheerplan

- 2006 -

11 december 2006 Informatieavond, Raadscommissie

30 oktober 2006 Inspraak ontwikkelingsplan deelplan 1, Inspraak beeldkwaliteitplan, Informatieavond

16 oktober 2006 Ontwikkelingsplan

18 september 2006 Beeldkwaliteitplan, Overige punten

26 juni 2006 Stedenbouwkundig plan voor deelplan 1, Supermarktblok, Verkeer, Parkeren onder het haakblok, Hoogte supermarktblok, Hoogte haakblok, Lindeplein

22 mei 2006 Plannen, Advies aan het bestuurlijk overleg, Excursie, Keuze renovatieblok, Vaststelling deelplan 2

24 april 2006 Bewonerscommissie eengezinswoningen, Elzenlaan, Renovatie

3 april Planning tot de zomer, nabespreking informatiebijeenkomsten en raadscommissie

13 maart Lekken van informatie, aanpak informatiebijeenkomsten op 22 en 29 maart

27 februari Overleg teksten concepten afsprakenlijst, sociaal plan

6 februari Overleg met Vestia en gemeente, afsprakenlijst

16 januari Overleg met Vestia en gemeente

9 januari Overleg met Vestia en gemeente

- 2005 -

28 november Overleg Vestia en gemeente, concept convenant, sociaal plan.

21 november Presentatie renovatie onderzoek buro Van Schagen, Overleg Vestia en gemeente, Advies sociaal plan, Terugkoppeling achterban, Statuut van de bewonerswerkgroep

24 oktober Bewonersenquete, Statuut Bewonerswerkgroep, Samenwerking met Vestia, Notitie milieuaangelegenheden

12 oktober Bespreken uitkomsten Bewoners enquete, bespreken uitkomsten renovatie onderzoek

3 oktober Presentatie uitkomsten Bewoners enquete, Presentatie uitkomsten renovatie onderzoek

12 september Presentatie renovatieonderzoek, Beoordeling Sociaal plan

5 september Presentatie concept Sociaal plan

22 augustus overleg bewonerswerkgroep

28 juni om 19:30 uur in het gebouw van de Speeltuin Bomenwijk Agenda: Wel of niet doorgaan met onderhandelen over Sociaal Plan. Second opinion Renovatie onderzoek 

20 juni a.s. om 20:00 uur in het buurthuis Bomenwijk, Lindelaan 9-15

De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Terugblik op de inloopmarkt
 • Reactie op de (op 6 juni gepresenteerde) nieuwe plannen en discussie over hoe verder
 • Werkgroep Sociaal
 • Werkgroep Beheer
 • Rondvraag

13 juni a.s. om 19.30 uur in het buurthuis Bomenwijk, Lindelaan 9-15

Naar aanleiding van de nieuwe plannen voor de Tweemolentjeskade nodig jullie van harte uit voor een ingelaste bijeenkomst van de bewonerswerkgroep Bomenwijk.De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Plan Tweemolentjeskade (bijgevoegd)
 • Inloopmarkt
 • Rondvraag

23 mei om 19.30 uur in het buurthuis Bomenwijk, Lindelaan 9-15

De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Verslag Bewonerswerkgroep op 2 mei 2005 (bijgevoegd)
 • Werkgroep Sociaal
 • Werkgroep Beheer
 • Inloopmarkt
 • Organisatie bewonerswerkgroep (verslag bijgevoegd)
 • Excursie politieke partijen
 • Rondvraag.

Nb. Het overleg met Vestia op 30 mei gaat niet door (vanwege afwezigheid van zowel Tjeerd als Nynke) door en wordt verplaatst naar 6 juni.


2 mei a.s. om 19.30 uur in het buurthuis Bomenwijk, Lindelaan 9-15

De agenda is als volgt:

 • Opening en mededelingen
 • Advies Ontwikkelingsvisie Bomenwijk
 • Rondvraag

  23 april excursie

  18 april overleg bewonerswerkgroep

  4 april cursus financien

  21 maart overleg bewonerswerkgroep

  28 februari overleg bewonerswerkgroep


  31 januari overleg bewonerswerkgroep

  3 januari overleg bewonerswerkgroep